PODZIEL SIĘ

UJRZYSZ WIĘKSZE RZECZY NIŻ TO. J 1,50B

Słowa te zostały skierowane de pełnego dziecięcej ufności wierzącego, który był gotów uznać Jezusa za Syna Bożego i króla Israela na podstawie jednego przekonującego dowodu. Ci, którzy pragną ujrzeć, zobaczą. Gdy zamykamy oczy, pozostajemy smutnymi ślepcami.

Wiele już widzieliśmy. Pan pokazał nam wielkie i niezbadane rzeczy, za które Go wielbimy, ale w Jego słowie zawarte są jeszcze cudowniejsze prawdy, lepsze doświadczenia, wspanialsza społeczność, pożyteczniejsze działania i głębsze pokłady mocy, miłości i mądrości. Możemy je jednak dostrzec tylko wtedy, gdy będziemy chcieli wierzyć naszemu Panu.

Tworzenie fałszywych nauk jest zgubne, ale umiejętność dostrzegania prawdy jest wielkim błogosławieństwem. Niebo powinno być przed nami otwarte, droga do niego utorowana przez dla nas przez Syna Człowieczego, a anielska wymiana między górnym a dolnym królestwem powinna być dal nas bardziej widoczna. Otwórzmy szeroko oczy na sprawy duchowe i starajmy się zawsze dostrzec coś więcej. Uwierzmy, że nasze życie nie zmierza ku nicości, ale że mamy szansę nieustannie się rozwijać, dostrzegając coraz wspanialsze rzeczy, aż w końcu ujrzymy samego Wielkiego Boga i już nigdy nie stracimy Go z oczu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here