Strona główna Wiadomości FUNDACJA WYZWANIE NADZIEI RETO

FUNDACJA WYZWANIE NADZIEI RETO

247
0
PODZIEL SIĘ

Naszym celem jest pomoc ludziom w wyzwoleniu się od narkotykowego i alkoholowego uzależnienia, pomoc w odnalezieniu zagubionym sensu życia, odbudowaniu systemu wartości, oraz rozbitych rodzin. Chcemy, żeby ludzie przyjeżdżający do nas już nigdy nie uciekali przed życiowymi trudnościami a nauczyli się im przeciwstawiać, żeby zapragnęli innego sposobu życia,niż życie w oszustwie narkotyków i alkoholu, żeby każdy zdruzgotany człowiek odbudował się i poczuł siebie potrzebnym i użytecznym dla społeczeństwa.

Fundacja Wyzwanie Nadzieji jest prowadzona przez osoby, które wcześniej miały problemy z uzależnieniem, a dziś są wolnymi ludzmi i pragną pomagać innym niosąc nadzieję swoją postawą i życiem, że jest możliwe wyrwać się z tego rodzaju problemu. Wolontariuszami są osoby, które na podstawie własnego doświadczenia nabytego przez bezpośredni kontakt z uzależnieniem i procesem wychodzenia z niego, dobrze znają potrzeby, a co za tym idzie metody traktowania osób, które jeszcze są związane przez narkotyki lub alkohol. Naszym drogowskazem jest Biblia – nasze codzienne postępowanie opieramy na prawdzie, szczerości, miłości i wierze. Wierze, że dzięki Jezusowi, oraz Jego pomocy i łasce uda się uwolnić kolejne serce i życie z więzów jakimi jest uzależnienie, tak jak stało się z nami.

Dziś dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy prowadzić nowe życie w wartościach jakie w naszym poprzednim sposobie postępowania były nam zupełnie obce. Jako ludzie wyzwoleni z uzależnienia staramy się pomóc innym, świadcząc jednocześnie swoim życiem, że jest nadzieja i nie można jej stracić, pomimo to wiele rzeczy jednak wydaje się człowiekowi niemożliwych do osiągnięcia, w szczególności jeżeli sprawa tyczy się uwolnienia od narkotyków, alkoholu, hazardu, czy innych rodzajów uzależnień. Jezus powiedział: „U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe” (Ew. Mateusza 19.26), dlatego nie można tracić nadziei, która jest zalążkiem wiary i kotwicą duszy, abyśmy mogli doświadczyć Jego miłości, obecności i mocy musimy zaufać Bogu i oddać nasze problemy w Jego ręce.

Fundacja „Wyzwanie Nadziei” ma na celu pomoc moralną, kulturalną, materialną iduchową osobom należącym do środowisk marginesowych, w szczególności uzależnionych od narkotyków i środków toksycznych. Pomoc ta będzie miała charakter ochotniczy i bezpłatny i będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej osoby.”

Fundacja „Wyzwanie Nadziei” z siedzibą w 43-220 Bojszowy ul. Szyszkowa 21, woj. śląskie, pow. Bieruńsko-Lędziński, została utworzona 21 kwietnia 2001r. i zarejestrowana dnia 08.01.2002r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000079100.

Kontakt

Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Szyszkowa 21
Tel/fax 32 218 97 33

Warszawa
tel. 788 725 446
tel. 22 717 81 92
reto.polska@reto.com.pl